28.2.10

~Sweetie

Een kuiken van Paradijskraanvogel!
~Photo Via ~

paradijskraanvogel

De paradijskraanvogel (Anthropoides paradiseus;
ook wel Grus paradisea of Anthropoides paradisea),
die ook wel bekend staat als Stanleykraanvogel,
is een grote vogel uit de familie van de kraanvogels.
Het is de nationale vogel van Zuid-Afrika.

De paradijskraanvogel kan iets groter dan een meter
worden en is vaal licht grijs van kleur met een wit kroontje,
een roze snavel en met lange donker grijze vleugelveren,
die tot aan de grond komen.
De paradijskraanvogel is grond gebonden.

paradijskraanvogel

Paradijskraanvogels leven zowel in waterrijke groene heuvels
en dalen als op hogergelegen vlakten. Ze leven op zaden
en insecten en brengen weinig tijd in het water door.

Van de 15 soorten kraanvogels, is de paradijskraanvogel
de minst wijd verbreide van allemaal.
Alhoewel het in zijn oorspronkelijke leefgebied
nog een veelgeziene vogel is, trad er rond 1980
een plotselinge terugval in aantallen in.
Er zijn nu nog zo'n 10.000 tot 20.000 paradijskraanvogels
over en ze zijn inmiddels aangeduid als bedreigde diersoort.

paradijskraanvogel1

De grootste oorzaken van de plotselinge terugval
van het aantal paradijskraanvogels zijn de toename van
de menselijke bevolking, de vervanging van graslanden
door commerciële plantages en vergiftiging.
Dit laatste gebeurt zowel opzettelijk, ter bescherming
van de gewassen, als per ongeluk door gif bedoeld voor
andere dieren, of als bijeffect van het bespuiten
van de gewassen.

De Zuid-Afrikaanse regering heeft wettelijke
bescherming versneld doorgevoerd.
Andere beschermingsmaatregelen richten zich op onderzoek,
beheer van het leefgebied, voorlichting en het verwerven
van hulp van landeigenaren.

4 opmerkingen:

Vicki's Bit-o-earth zei

Oh what a darling fuzzy little thing in the first picture! I have 7 fuzzy little chicks in my house right now.

acornmoon zei

Thanks for telling us about this special bird.

NataljaOblonskaja zei

That was an interesting reading about lovlely birds.
/Camilla

Malik zei

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´0¶¶¶0´´´´´´´´ø¶¢´´´´´´´´´´´´ø¶ø
´´´´´¶ø´´´¶¶´´´´o¶1´´´´¶¶¶´´1¶¶¶´´´7¶¢
´´´´´¶1´´´´¶´´´$ø´´´´´´¶¶$´´´¶¶´´´´´´¢¶
´´´´´o¶´´´o¶´´o¶´´´´´´´¶¶o´´´¶¶´´´´´´´øø
´´´´´´¶´´´¶´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ø
´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´1¶1´´´´´´´´´´´ø¶
´´´¶´´´´´´´´´´´´¶´¶¶´´´´´¶¶¶´´´´´´¶¶´´´´ø
´´ø¶´´´´´´´´´´´o¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´ø
´¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´7¶¶ø7oo77¢¶¶¶´´´´´´ø¶
´¶´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´oø
´¶¢´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶
´´¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¢¶7´´´´´´´´´´´´´´´´7¶ø
´´´¶´´´´´´´´´´´¶´´ø¶¶´´´´´´´´´´´øø¶
´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ø´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´
´´´´´´´´´´´´´´¶´´¶´´´¶¶
´´´´´´´´´´´´´´¶´¶¶´¶¶
´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´´´´¶¶´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´¶¶
´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´¶
´¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´¶
´¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶
´¶´´´´´´´´´´´´¶¶´¶´´´´´´´´´´´¶´´´¶
´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶´´´´¶
´¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶´´¶´´´´¶
´´¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶´¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶
´´¶¶´´´´´´´¶´´´´´¶´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶¶
´´´¶¶´´´´´´¶´´´´¶´´´´¶¶¶¶´´´´´¶
´´´´¶´´´´´´¶´´´¶´´´´´¶´´´´´´´¶
´´´´¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´¶´´¶¶
´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´¶
´´´´´¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´¶
´´´´´´´´¶¶¶´´´´´¶¶´´´´´´´¶¶
´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´
´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶´¶
´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´¶´¶¶
´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´¶´´´¶
´´´´¶¶¶¶¶¶´¶´´´´´´´¶´´¶´
´´¶¶´´´¶¶¶¶´¶´´´´´´¶´´´¶¶¶¶¶¶¶
´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´¶´¶¶´´´´´¶¶
´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´¶
´´´¶¶´´´´´´´´´¶´´´¶´´´´´´´´´´¶
´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶WOW WHAT A BEAUTY I LIKE YOURS CHOICE THANK YOU
VERY MUCH FOR NICE BLOG. TAKE CARE,BEST WISHES.

SEE MY WORLDS BEST COOL PHOTOS BANK!

NOW COLLECTION OF WORLD'S BEST PHOTOS
IN ONE PLACE.

I am interested to link exchange if you agree then visit my blog

NOW VISIT ALL MY BLOG AND ENJOY

COOL PHOTOS BANK

WORLD'S BEST DREAMY PHOTOS

NATURE OF GOD

WORLD'S BEST WILDLIFE PHOTOS

HOT HOT DESI

VINTAGE DESI

MYSTERY OF LIFE


FOR UR COMPUTER


TIPS AND TRICK OF CELL PHONE


ART OF LIFEFASHION OF LIFE


DREAMY HEALTH


FEATURE TECHNOLOGY
PHOTOS WAR


SECRET OF EARN MONEY ONLINEFOR LINK EXCHANGE CONTACT:- malikimrana1@gmail.com