27.5.12

~Quote..

woman-spraying-perfume
"Smells are surer than sounds and
sights to make heart strings crack" 
by  Rudyard Kipling

25.5.12

hortensia's

More info HERE!!!

 

WELCOME TO ALL MY NEW FOLLOWERS
XXX
HAVE A WONDERFUL AND SUNNY WEEKEND!
XXX

24.5.12


~ A veritable army of weed killers and tools
has been employed to get rid of this lawn ‘spoiler’,
but have you ever seen a field made a glorious
sheet of gold by millions of dandelions? ~

Quote by Adrienne Crowhurst

23.5.12

~Nursery Rhyme

sparrow
A LITTLE COCK SPARROW

A little cock sparrow sat on a green tree,
And he chirruped, he chirruped, so merry was he.

A naughty boy came with his wee bow and arrow,
Says he, I will shoot this little cock sparrow.

His body will make me a nice little stew,
And his giblets will make me a little pie too.

Oh, no, said the sparrow, I wont make a stew,
So he clapped his wings and away he flew.

Song Sparrow

~Source~

21.5.12

~Adderwortel!

adderwortel

Adderwortel (Persicaria bistorta)
is a herbaceous flowering plant found
throughout Europe.

In Northern England the plant was used to make
a bitter pudding in Lent from a combination of the
plant's leaves, oatmeal, egg and other herbs.
It is the principal ingredient of dock pudding or
Easter-Ledge Pudding. The root of Bistort can be used
to produce an astringent that was used in medicine.

Plants bloom late spring into mid summer, producing
tall stems ending in single terminal racemes that are
club-like spikes of pink-rose colored flowers.
The racemes are about 2 cm thick and 5–9 cm long and
end 1 meter tall,upright growing stems.
Plants grow in moist soils and under dry conditions
go dormant, losing their foliage until adequate
moisture exists again.
This species is grown as an ornamental garden plant,
especially the form 'Superba' which has larger,
more showy flowers.
Typically alpine plants growing from short, thick
rhizomes that branch. The foliage is normally basal
with a few smaller leaves produced near the lower
end of the flowering stems.
The leaves are oblong-ovate or triangular-ovate in
shape and narrow at the base.
The petioles are broadly winged.

adderwortel

Bij het geslacht duizendknoop zijn de duidelijk aanwezige
knopen op de stengels heel opvallend.
De vele soorten komen uit Europa. Ook in ons land kun
je hem langs veenriviertjes nog in het wild tegenkomen,
maar hij begint zeldzaam te worden.
Sommige soorten zijn door hun kruipende groeiwijze
goed te gebruiken als een onkruiddrukkende bodembedekker, terwijl andere soorten soms worden gezien als het
onkruid zelf omdat ze enorm kunnen woekeren.
Maar er zijn ook soorten met een meer opgaande
groeiwijze zonder al te grote uitbreidingsdrang.
Persicaria bistorta heeft een opgaande groeiwijze en
de mooi gevormde bloeiaren piepen met hun lange
stelen een eind boven het blad uit.
Al met al kunnen ze tijdens de bloei van mei tot augustus,
een hoogte bereiken van bijna een meter. 

adderwortel

  Het is een mooie borderplant, ook voor langs een vijver of waterloopje. Deze soort is woekerend, maar toch vrij
gemakkelijk onder controle te houden.

Reeds in de 15e eeuw werd de plant gebruikt in de
geneeskunde. Het kruid was al eerder beschreven maar
dan onder andere namen. De plant werd voornamelijk
gebruikt als wondkruid of als bloedstelpend middel.
Door de vorm van de wortel kon het volgens de
signatuurleer (niet-wetenschappelijke theorie)
toegepast worden bij slangenbeten en ander gif.
Een oude naam voor het kruid was dan ook Serpentaria.
Het is nog steeds één van de beste samentrekkende
kruiden. In het verleden werd de plant veel als
groente gegeten, met name de spruiten en het jonge blad.
Ze werd ook gebruikt bij het leerlooien.

adderwortel

16.5.12

~On a Swing..

Swing little girl
Swing high to the sky
And don’t ever look at the ground

If you’re looking for rainbows
Look up to the sky
You’ll never find rainbows
If you’re looking down

girl on swing 
Life may be dreary
But never the same
Some day it’s sunshine
Some day it’s rain

Swing little girl
Swing high to the sky
And don’t ever look to the ground

If you’re looking for rainbows
Look up to the sky
But never, no never, look down..
**************************

one of Charlie Chaplin's songs

15.5.12

Dr. Edward Bach

edward bach
Born September 24, 1886 – November 27, 1936
Bach was a British physician, homeopath and
spiritual writer, best known for developing a range
of remedies called the Bach flower remedies,
a form of alternative medicine inspired
by classical homeopathic traditions.
He studied medicine at the University College Hospital,
in London.

Read more info about
Bach Flower Remedies HERE
and HERE!

bachcentre

Dr. Edward Bach (1886-1936) is de grondlegger
van de bloesemtherapie.
Hij werd geboren op 24 september 1886 in Moseley,
nabij Birmingham, Engeland. De laatste jaren van zijn leven woonde Dr. Bach in een klein huisje, Mount Vernon
genaamd, waar hij in 1936 overleed.
Mount Vernon is gelegen in Sotwell bij Wallinford,
waar nu nog steeds het Bach centrum is gevestigd.
Hij was, vanaf 1915, werkzaam in Londen als arts,
bacterioloog, immunoloog en patholoog.
Eerst schakelde hij van de reguliere geneeswijze
over op de homeopathie.
Hij ontwikkelde vaccins die volgens het homeopathische
principe werden klaargemaakt en de geschiedenis
ingingen als "de zeven Bach-nosoden".
Deze nosoden worden tegenwoordig nog
steeds in de homeopathie gebruikt.

Dr. Bach geloofde in het antroposofische mensbeeld,
waarin de mens uit vier delen bestaat:
ziel-geest-stoffelijke lichaam-etherische lichaam.
Dr. Bach had groot vertrouwen in de krachten van
de natuur en na jarenlange studie ontwikkelde hij,
rond 1928, de bloesemtherapie.
Deze therapie stelde hij verder op punt in de beginjaren '30.
Zo ontdekte hij de 38 remedies om alle mogelijke gemoedsgesteldheden positief te beïnvloeden.

Bach's grondregel was:
"de mens kan slechts zichzelf genezen".
Zijn gedachte was dan ook:
"behandel de persoon, niet de ziekte;
de oorzaak, niet het effect".

Deze dokter legde grote nadruk op de zelfhulp van de mensen.
Hij hechte veel belang aan de eenvoud van zijn
bloesemtherapie en wou dat iedereen deze kon toepassen. Volgens Dr. Bach moeten de remedies een deel van
ons dagelijks leven worden en het preventief gebruik
ervan gaat ons helpen om in evenwicht te blijven
zodat ziekte veel minder snel kan toeslaan.

bachhuis

"Healing with the clean, pure,
beautiful agents of nature is surely the
one method of all which appeals to most of us"

- Dr Edward Bach, 1936

14.5.12

~Mushrooms

eatable Mushroom
A mushroom is the fleshy, spore-bearing
fruiting body of a fungus, typically produced
above ground on soil or on its food source.
The standard for the name "mushroom" is
the cultivated white button mushroom,
Agaricus bisporus; hence the word "mushroom"
is most often applied to those fungi
(Basidiomycota, Agaricomycetes) that have a
stem (stipe), a cap (pileus), and gills (lamellae, sing. lamella)
or pores on the underside of the cap.

READ MORE HERE!

~A few beautiful and vintage Mushroom illustrations~ 

Figures des champignons, servant de supplément aux planches de Bulliard
Paris :Meilhac,1839-1842.
http://www.biodiversitylibrary.org/item/22671
 

13.5.12

~Slakken/Snails

Slak

Landbewonende soorten zoeken plaatsen
op waar de relatieve luchtvochtigheid hoog is.
Daarom leven veel soorten verscholen in
de vegetatie, onder afgevallen bladeren of dood hout,
onder stenen, in spleten, etc.
De meeste soorten mijden de zon hoewel een
aantal zich heeft aangepast aan een leven in
een droge en hete omgeving. Veel soorten zijn
vooral of zelfs alleen 's nachts actief of komen
tevoorschijn na een regenbui. De meeste slakken hebben een onopvallende verschijning om geen vijanden aan te trekken.

In april worden de eerste eitjes in hoopjes
van 20 tot 30 vlak onder het grondoppervlak gelegd.
Een slak kan tot 500 eitjes leggen.
De eitjes zijn wit doorschijnend.
Drie weken later komen de eitjes uit en twee maanden
later zijn de slakken volwassen.
De slakken paren meestal in het voor- en najaar.
 slak 
Snail is a common name which is applied to most
of the members of the molluscan class Gastropoda
that have coiled shells in the adult stage.
When the word is used in its most general sense,
it includes sea snails, land snails and freshwater snails.
The word snail without any qualifier is however
more often applied to land snails than to those from
the sea or freshwater. Snail-like animals that naturally
lack a shell, or have only an internal shell,
are often called slugs, and land species that have
only a very small shell
(that they cannot retract into) are called semislugs.

Naaktslak_eieren

Alhoewel slakken sommige planten aanvreten
en daarmee het aangezicht van de tuin er niet
mooier op maken, hebben ze ook een goede functie.
Lang niet alle planten worden door de slakken
aangetast en ze zorgen voor het opruimen van bladeren.

Maar belangrijker nog ze zijn een prooi voor vogels
en egels. Dus als u slakken bestrijdt verdwijnen
deze dieren ook uit uw tuin.

Slakken milieuvriendelijk bestrijden. 
tips om ze te bestrijden vind je via
deze Link

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Snails can be found in a very wide range of
environments including ditches, deserts, and the
abyssal depths of the sea.
Although many people are familiar with terrestrial
snails, land snails are in the minority.
Marine snails constitute the majority of snail species,
and have much greater diversity and a greater biomass. Numerous kinds of snail can also be found in
fresh waters. Most snails have thousands
of microscopic tooth-like structures located on
a ribbon-like tongue called a radula.
The radula works like a file, ripping the food into
small pieces. Many snails are herbivorous,
eating plants or rasping algae from surfaces with
the radula, though a few land species and
many marine species are omnivores or
predatory carnivores.

slakFoto’s en info van internet. 

slak

Slakken zijn de enige weekdieren die ook
op het land leven. De meeste slakken leven in zee
en daarnaast leeft een deel van de soorten
in het zoete water. De slakken zijn op verschillende
manieren in te delen, zo zijn er slakken met een huisje ('huisjesslakken') en
slakken zonder huisje ('naaktslakken’),
soorten die door kieuwen en andere die door
longen ademen, er zijn aaseters, planteneters,
detritus-eters, en zelfs op prooien jagende vleeseters.
De eerste herkenbare slakken stammen uit het Cambrium.
Slakken worden gekenmerkt door een enkele schelp
die meestal windingen heeft.
Slakken zijn tweeslachtig, ze kunnen van gescheiden
geslacht zijn, maar ook hermafrodiet.
Slakken worden door vele dieren gegeten, zoals 
verder naar boven beschreven word,
inclusief de mens.
Meer info over de slak is HIER te vinden.

slak

11.5.12

country lanes

We are in full autumnal retreat
this weekend
will be books, baking and strolling
down leaf strewn country lanes….
rain or no

~ PdvMorris

10.5.12

 
IF YOU NEVER HAVE A DREAM,
YOU NEVER HAVE A DREAM
COME TRUE!

8.5.12

~Planking??


  Our Little Chica is very good at Planking
(or the Lying Down Game)
Don’t you think so too ….LOL  

4.5.12

Let Hercules himself do what he may,
The cat will mew and dog will have his day.

by William Shakespeare

2.5.12

~The Unicorn

unicorn
The unicorn was white, with hoofs of silver
and graceful horn of pearl…
The glorious thing about him was his eye.
There was a faint bluish furrow down each side
of his nose, and this led to the eye sockets,
and surrounded them in a pensive shade.

The eyes, circled by this sad and beautiful darkness,
were so sorrowful, lonely, gentle and nobly tragic,
that they killed all other emotions except love.

~by T.H. White
(The Once And Future King)
Art by Viona art