31.10.09

~De Lakenvelder~

De lakenvelder is een runderras! Mijn favoriete soort!
~
This is a Lakenvelder Cow! My favorite species!

Geboorte kalf
Hoe ziet een goede Lakenvelder er uit?
Er bepaalde eisen die het stamboek stelt :
Er word gelet op De kop-De horens-De tong
De klauwen en de kleuraftekening.  
~
What makes a good Lakenvelder cow like?
There are certain requirements that the book states:
It is the field of head-the-horns The tongue
The claws and the drawing of the color.

Geboorte kalfGeboorte kalf


De kleuraftekening is het belangrijkste raskenmerk.
De Lakenvelders danken hun naam eraan.
Een Lakenvelder is geheel rood of zwart,
met alleen een witte band
over de middenhand. Deze band moet op volwassen leeftijd,
op het smalste punt, min. 25 centimeter breed zijn,
en bevindt zich tussen schouderblad en heupknobbel.
Daarnaast is het gewenst dat de band strak is
en rondom ong. even breed is.
Verder is het niet gewenst dat het uier geheel wit is.
Op zijn minst de achterste twee kwartieren dienen
rood dan wel zwart te zijn, maar een geheel gekleurd uier
heeft de voorkeur van de keurmeesters.
~
The colors are the most important race mark.
The Lakenvelders owe their name to it.
A Lakenvelder is completely red or black, with only a white
belt on the metacarpal. This band is in adulthood,
at its narrowest point, at least 25 inches wide,
and located between shoulder and hip bump.
There is desirable that the band is tight
around and approximately the same width.
Furthermore it is not desirable that the udder
was completely white.
At least the two rear quarters should
red or black, but colored a whole udder
is preferred by the judges.

Geboorte kalf

De lakenvelder is een al eeuwenoud ras.
Al in de 12e eeuw wordt er (in de vorm van een omschrijving)
melding van gemaakt. De eerste afbeelding is
een schilderij van ergens tussen 1430 en 1450.
Verscheidene keren in de geschiedenis
is de lakenvelder met uitsterven bedreigd.
~
The lakervelder Cows are for centuries on old breed.
The first image is a painting of somewhere
between 1430 and 1450. Several times in history
The lakervelder cow is threatened with extinction.

Geboorte kalf

  Nederland heeft ongeveer 1100 lakenvelder runderen en
dit worden er elk jaar meer. Lakenvelder runderen zijn er
in twee kleuren "Rood wit" en "Zwart wit", het merendeel van de populatie heeft de kleur "Rood wit".     
~Meer info over de geschiedenis van de Lakenvelder~
   ~
In the Netherlands are about 1,100  lakervelder cows 
which will increase every year. Lakenvelder cows are
in two colors "red white" and "Black White",
the majority of the population has the color "red white".

Geboorte kalfGeboorte kalf


Deze foto’s heb ik gemaakt, toen ik met rondrijden
langs een wei kwam, en dit zag gebeuren.
in De lente van 2008 
Ik had gelukkig mijn camera mee genomen!!!
~
While we were driving aroud in
Spring 2008, we saw this birth happening
I was so glad that I took my Camera with me!!!

Geboorte kalf

De foto hierboven is 2uur later genomen,
Het kleintje loopt al rond en zoekt bij
z’n moeder naar drinken!

Wat een geweldige ervaring!!!
Om nooit meer te vergeten!
~
This picture above was taken 2 hours after birth
The baby has been walking around and is
trying to drink by his mother!
What a wonderful experience!
I will never ever forget!

30.10.09

~On Halloween~

Matthew Kirscht  
The witches fly
Across the sky,
The owls go, "Who? Who? Who?"
The black cats yowl
And green ghosts howl,
"Scary Halloween to you!"

~Nina Willis Walter~

29.10.09

~Hope is the thing with feathers....

julie hockin

Hope is the thing with feathers 
That perches in the soul
And sings the tune without the words
And never stops at all

And sweetest in the gale is heard;
And sore must be the storm
That could abash the little bird
That kept so many warm.

I've heard it in the chillest land
And on the strangest sea;
Yet, never, in extremity
It asked a crumb of me.

~Emily Dickinson~

28.10.09

~Tasha Tudor’s Garden~

Tasha's hands

All through the long winter, I dream of my garden.
On the first day of spring, I dig my fingers deep
into the soft earth. I can feel its energy, and my spirits soar.
~Unknown~
 
  Als je voorbij dit hek gaat, kom je in een andere
wereld terecht. Hierachter bevind je je op
Tasha’s terrein! in Marlboro, Vermont.
(Ze is overleden op 18 juni 2008)
Zij waande zich zelf in de jaren 1830,
Zo leefde ze en zo kleedde ze zich het liefst.
Ze was vlijtig met allerlei huisnijverheid
zoals zelf kaas maken, inblikken, ijs maken
kaarsen dompelen, weven, zeep maken,
poppen maken en breien.
maar ook verzamelde ze de eieren van haar kippen,
om te bakken of te koken
en dronk daar de verse melk van haar geiten bij,
en ze gebruikte alleen verse of gedroogde kruiden
uit haar eigen tuin. 
~
If you go past this gate, you enter into a different world
You find yourself on Tasha's world! in Marlboro, Vermont.
(She past away on June 18, 2008) 
She imagined herselve in the 1830s,
So she lived and dressed like in those days. 


She maked her own cheese, canning, ice cream
dipping candles, weaving, soap making, doll making
and knitting.
but she also collected the eggs from her chickens,
for baking or cooking
and drank the fresh milk from her goats,
and she only used fresh or dried herbs
from her own garden.

Tasha&hergoat

Tasha met 1 van haar geitjes op schoot.
Ken je dit ras? Het is een Nubische geit
die vallen niet alleen op door hun markante uiterlijk
en statige houding, maar ook door hun
zachte en aanhankelijke karakter.

De melkproductie blijft gemiddeld iets achter bij
de overige geitenrassen, maar de melk heeft gemiddeld
wel een hoger vet- en eiwitgehalte.
Hierdoor is de melk goed geschikt om verwerkt
te worden tot kaas en yoghurt.
Deze geiten zijn het grootste geitenras ter wereld.
Bokken wegen soms zelfs meer dan 150 kg,
de vrouwtjes zijn iets kleiner en wegen
tussen de 80 en 100 kg

Haar dieren en haar tuin waren voor haar het belangrijkste,
en natuurlijk ook haar boeken en illustraties.
~

Tasha with one of her goats on her lap.
You know this race? It is a Nubian goat
covered not only by their striking appearance and
stately posture, but also by their gentle and
affectionate nature.
Milk production continues to average slightly less than
the other goat breeds, but have a higher
average milk fat and protein content.
This is good fit for the milk to be processed
into cheese and yoghurt.
These goats are the largest breed of goats in the world. 
Males sometimes weigh over 150 kg,
The females are slightly smaller
and weigh between 80 and 100 kg.6

Dit is Tasha, heerlijk in de tuin aan ‘t snoeien
want snoeien is groeien, toch?
~
This is Tasha enjoying her wonderful garden.

Tasha heeft van die heerlijke verse appeltjes!
Lust je ook 1tje?
pak maar hoor! Er zijn er nog genoeg! 


She also has delicious fresh apples..
Do you like one? Take it then, there are plenty left!

  
Als je door haar tuin wandelt dan tref je
een heuse bloemenzee aan!
De prachtigste bloemen en vooral rozen in allerlei kleuren.
want daar was Tasha gek op!

 
When you walk through her garden you see 
everywhere flowers and even more flowers!
She loved flowers and especially roses in various colors.
tasha01

corcies van tasha

Dit zijn de 3 Corkies van Tasha.
~
These are Tasha’s pets! The 3 Corkies.

"Einstein said that time is like a river, it flows in bends.
If we could only step back around the turns,
we could travel in either direction.
I'm sure it's possible. When I die,
I'm going right back to the 1830s.
I'm not even afraid of dying.
I think it must be quite exciting."
~Tasha Tudor~ 

 
~Memorial Websites

~Tasha Tudor Museum

26.10.09

~Fairies~

Do you believe in Fairies ?
Say quick that you believe. If you believe,
CLAP YOUR HANDS!

~From Peter Pan by J.M.Barrie (1860-1937)  
~
Geloven jullie in Fairies?
Zeg snel ja…en als jullie geloven
klap dan in je handen!

~uit het boek van J.M Barrie (1860-1937)
..Peter Pan..

books
  Browsing through my library the other night,
I came across a book on Fairies. 
A secret glimpse into another world...

~
Al zoekend door mijn bibliotheek, vorige avond
Kwam ik een boek tegen over Fairies.
…Een geheime blik in een andere wereld ...

A comfy Sofa and a great book!
My evening leads up to a trip to Fairyland!

~
Een comfortabele sofa en een geweldig boek!
Mijn avond leidt tot een reis naar Fairyland!

Fairy house

This looks like a Fairy house
Will you follow me through the door to take a peek?

~
Dit ziet eruit als een deur naar een Fairy huis
Wil je mij volgen door die deur om een kijkje te nemen?


Where would they close there eyes and dream?
Could this be there bedroom?

~
Waar zouden ze slapen en hun ogen sluiten om te dromen?
  Zou dit één van hun slaapkamers zijn?

Or do they dream in this room?
~
Of misschien deze?

Fairy Shoes

What a Beautiful Fairy Shoes!
I found them near the bed of a Fairy!

~
Wat een prachtige Fairy schoenen!
Ik vond ze naast het bed van ‘n Fairy!
 Fairy Dust
  I just found a bottle of Fairy Dust
Would I be able to fly now too?

~
en op het kastje naast het bed vond ik deze pot
met Fairy dust…Zou ik nu ook kunnen vliegen?


In the next room I found a Fairy Bathroom…
~
In een andere kamer zag ik deze Fairy badkamer…


They love beautiful dresses!
~
Ze houden van prachtige kleding!


And more beautiful dresses!
~
En nog veel meer mooie kleding!

Shhhhhhhh .......... Listen..she is softly singing
So please Don’t disturbe… Let’s leave her alone!

~
Pssssssst ..........Luister…Ze zingt zachtjes
dus Aub Niet storen… we laten haar verder alleen!

Her singing woke me up…
OH, where am I, what time is it ?
Was I dreaming or do you think that
there really are such things as fairies?

~
Haar zingen maakte me wakker…
Oh, waar ben ik, hoe laat is het?
Heb ik gedroomd of denken jullie ook
dat er zoiets bestaat als Fairies?

the moon

(Vertaling Tekst hierboven)
Richt op de maan
Ook al zou je missen,
je beland nog steeds tussen de sterren…

The Idea for this story I found on the net
But Sorry! I don’t rememeber where!
~
~Het idee voor dit verhaal heb ik gevonden op internet
maar Ik weet niet meer waar! Sorry!

23.10.09

~Cactus Oase~

 
Vandaag gaan we naar Ruurlo!
Ga je weer mee?

Want we gaan op bezoek bij
Anny en Bert van der Meer in Ruurlo.
Zij hebben een Cactus oase wat tevens geopend
is voor bezoekers.
In 1979 besloten ze hun vakantiegeld aan te wenden
om cactuszaden te kopen. Daarmee was de start begonnen
tot de uiteindelijke kwekerij van 6000 m2.
Een aparte hoek werd ingericht voor hun hobby die nu
uitgebreid is tot een werkelijke Oase.
~
Today we are going to Ruurlo!
Will you join us?
We are going to visit
Anny and Bert van der Meer in Ruurlo.
They have a cactusoasis, which is open to visitors.
In 1979 they decided to use their holidaymoney
to buy cactus seeds. This was the start for
a nursery which let to the final of 6000 m2.
A separate corner was arranged for their hobby
which now is extended to a real Oasis.


 
De Oase is een expositie van cactussen en andere
soorten planten en bomen
(bijv. de papayaboom en nog veel meer)
met een grote variëteit: zowel opmerkelijke,
vreemde, grappige exemplaren
als bescheiden, respectievelijk uitbundige vormen.
Verteld Anny die ook de rondleidingen geeft!
~
The Oasis is an exhibit of cacti and other
  species of plants and trees
(papaya tree and many more)
with a great variety: both remarkable,
strange, funny copies
as modest or lavish form.
So Told us Anny, who also gives tours!Zoals deze bijzondere Schildpad Cactus…Zóóó mooi…
~
This is soooooo beautiful…
but I don’t know the English name for it!

 

Hé, Ik had niet verwacht om jou hier tegen te komen?
wat doe jij hier? Is het niet veeeeeel te warm voor je?
Kwaak, Ik kan, Kwaak, de uitgang niet vinden Kwaaak.. 
~
Hé I did not expected to see you here?
What are you doing here?
This is way to much heat for you..
Croak, I can, Croak, not find the exit .. Croak…

 
In een grote zandvlakte kunt u heerlijk wandelen
op de paden die ook voor rolstoel-gebruikers
toegankelijk zijn, zodat u zich in de woestijn
waant met een sfeer van heerlijke rust. Vanaf een leuk
zithoekje heeft u uitzicht op de mooie cactussen.
~
You are walking in a imaginary desert. 
From a nice sitting area you have
a great view over the beautiful cacti.


met poes 
Heb je dat ook al gezien?
Ze hebben hier ook nog een paar
prachtige bontgekleurde vogels, dus…
Heerlijk genieten van hun gezang en geklets.
~
Have you seen this yet?
They have also a few beautiful colored birds, so ...
you can Enjoy their singing and chatter.

    
 http://www.cactusoase.nl/Ga eens terug in de tijd met het Nostalgiehuis en
de permanente landbouwwerktuigen tentoonstelling
van de Historische Vereniging 'Old Reurle'.


nummer 058