28.7.09

~Wolves~

wolf

Wolf Pack
Poem by Yvette Yvonne - 1998

Darkness breaks,
Moon awakes,
Night now brings the stars it makes.

Moon beams fall,
Light up all,
From silvery woods there comes a call.

Grayish blur,
Shaggy fur,
Food is this night creatures lure.

Brown deer,
Very near,
It is brought down full of fear.

Deadly bite,
Very tight,
Every wolf will feast tonight.

bush-gray-wolves   
The grey wolf or gray wolf (Canis lupus),
also known as the timber wolf or simply wolf,
is the largest wild member of the Canidae family.
It is an ice age survivor originating during the
Late Pleistocene around 300,000 years ago.
 
DNA sequencing and genetic drift studies reaffirm
that the gray wolf shares a common ancestry with
the domestic dog (Canis lupus familiaris).
Gray wolves are typically apex predators in the
ecosystems they occupy. Though not as adaptable
as more generalist canid species, wolves have
thrived in temperate forests, deserts, mountains,
tundra, taiga, grasslands, and even urban areas.

wolf

De wolf (Canis lupus) is een roofdier uit de familie der
hondachtigen (Canidae). Het is naar alle waarschijnlijkheid
de voorouder van de hond (Canis lupus familiaris).
In ieder geval kunnen ze samen vruchtbare nakomelingen voortbrengen, zodat de hond en de wolf, althans volgens bepaalde definities, tot dezelfde soort kunnen worden gerekend.

wolf

Wolf howls, which can last from 0.5–11 seconds,
typically have a frequency of 150-780 Hz.
Howling helps pack members keep in touch,
allowing them to communicate effectively in thickly
forested areas or over great distances.
Howling also helps to call pack members to a
specific location. Howling can also serve as a
declaration of territory, as shown in a dominant wolf's
tendency to respond to a human imitation of a "rival" wolf
in an area the wolf considers its own.

wolves

De wolf kent een grote verscheidenheid aan expressies
en geluiden. Het bekende huilen is vooral bedoeld
om te communiceren over langere afstanden.
Afhankelijk van de omstandigheden kunnen wolven
het gehuil van andere wolven op afstanden van
zes tot tien kilometer horen. Het afbakenen van
het territorium, door middel van te urineren met
een opgetilde achterpoot, is voorbehouden aan
dominante dieren. De wolven begroeten anderen
door onderwerping te laten zien, met neergeslagen
ogen en een zacht gejank.
Als wolven boos of bang zijn laten ze dat meestal
zien met ontblote tanden en gegrom.
 wolves

If wolves are angry or afraid, they usually
  show bare teeth and they growl.

wolf

Wolven hebben traditioneel een slechte reputatie,
die maar zeer ten dele op waarheid berust.
Natuurlijk kunnen wolven, net als andere roofdieren,
gevaarlijk zijn, vooral als men er verkeerd mee omgaat.
De vele gruwelverhalen over hun kwaadaardigheid
-wie kent

Roodkapje en De wolf en de zeven geitjes niet?-
zijn echter onterecht. In hoeveel toonaarden dit ook
gezegd wordt, de natuurbescherming heeft overal
de grootste moeite de soort ergens weer in ere te herstellen.

Toch hebben wolven niet in alle verhalen een negatieve rol.
De stad Rome werd bijvoorbeeld -volgens de legende- gesticht
door Romulus en Remus, twee kinderen die als wilden
waren opgegroeid en door een wolvin gezoogd.

Dat wolven zich wel eens over menselijke vondelingtjes
kunnen ontfermen is inderdaad wel gedocumenteerd,
zoals bijv. de Hessische wolfskinderen.

In de 20e eeuw is de houding jegens wolven langzamerhand
wat gewijzigd, omdat het besef is doorgedrongen dat
deze prachtige dieren ook een onlosmakelijk deel van de
weinige nog werkelijk wilde delen van deze wereld zijn.

wolf-pups

Wolves have a traditionally bad reputation,
which is only very partially based on truth.
Of course, wolves, like other predators, are dangerous.

The many horror stories about their evil
-who does not know Little Red Riding Hood and
the wolf and the seven little goats- are unjustified.
In how many horrorstories it has been said, WWF has the
greatest difficulty to restore the species somewhere again .

However, wolves have not in all stories a negative role.
The city of Rome, for example-according to legend
was founded by Romulus and Remus, two children
who had grown up by a she-wolf suckling.

grey-wolf-pups 
WOLF-First Wild Dog
Poem by Charles W. Russell - 1997

Howling high on a mountain top,
Sending shivers up my spine,
Stands a lonely sentinel
Calling to others of his kind.

The last of a vanishing breed.
His crime -- the need to eat.
His mate has a liter waiting,
For Dad to bring home some meat.

Ranchers say he's a threat
To the little ones in their herd.
But to hunt him to extinction
Is meaningless and absurd.

A way has to be found for all
God's creatures to coexist.
To bring harmony and justice
To Wolves, and Gorillas in the mist.

So, before you condemn him,
Or shoot him -- even worse
Remember the Wolf, like Indians
Inhabited this land first.

Dances with Wolves
Music by: Lorena McKennitt 
.

1 opmerking:

RosesMarijke zei

Wat een prachtige dieren zijn wolven!

Ik heb er van genoten ...ook het
filmpje en ben diep onder de indruk van dit bijzondere dier!!
Dankjewel hoor!