9.7.09

~Saami people~

Here is a beautiful song, "Gula Gula",
by Norway's greatest Saami singer, Mari Boine.
Mari Boine Persen is known for having added
jazz and rock to the yoiks of her native people.

 
The Sámi people, also known as Lapps, although this
term isconsidered derogatory are the indigenous people
of northern Europeinhabiting Sápmi, which today
encompasses parts of northern Sweden, Norway,
Finland and the Kola Peninsula of Russia but also
in the border area between south and middle Sweden.
Their ancestral lands span an area the size of Sweden
in the Nordic countries. The Sámi people are among
the largest indigenous ethnic groups in Europe.
Their traditional languages are the Sámi languages,
which are classified as members of the Finno-Lappic
group of the Uralic language family.

calf Reindeer 

Traditionally, the Sámi have plied a variety of livelihoods,
including coastal fishing, fur trapping, and sheep herding.
However, the best known Sami livelihood is semi-nomadic
reindeer herding - which about 10% of the Sámi are
connected with and 2,800 actively involved with full-time.
For traditional, cultural, and political reasons,
reindeer herding is legally reserved only for Sámi people
in certain regions of the Nordic countries.

...Click here for more info on wikipedia...

Saami_Family_1900 
De Samen of Sami (Samisch: Sámit) zijn een van
oorsprong nomadisch volk dat het
Noord-Scandinavische Lapland bewoont.
Ze zijn ook bekend onder de naam Lappen,
die ze zelf als een belediging beschouwen.

 
Ze bezitten tegenwoordig in zowel Noorwegen,
Zweden als Finland een eigen parlement, het Sameting,
dat bij de nationale overheden van de staten waaronder
Lapland ressorteert, inspraak heeft in zaken
die de Samen en hun woongebied betreffen.
De meeste Samen wonen in Noorwegen, zo'n 50.000.
In Zweden zijn dat er ongeveer 20.000,
in Finland 6.000 en in Rusland 2.000.

SE%20-%20Saami%20Camp%20DS00590  
De Samen leefden traditioneel als nomaden
die rendierkudden volgden in hun jaarlijkse voedseltrek.
De rendieren leverden de Samen melk, vlees en
huiden en deden bovendien dienst als trekdier voor
de slede, het vervoermiddel bij uitstek in dit gebied.

SE%20-%20Saami%20camp%20dg11020%20One%20Man%20and%20his%20Reindeer%20Feb%202007

De Samen woonden in tenten (van rendierhuid) die
gemakkelijk af te breken en te vervoeren waren.
Alleen in de winter bleven de Samen en rendieren
op één plaats; in plaats van in tenten leefden ze dan
in lage stenen huizen, die met aarde bedekt werden
om ze tegen de felle vrieskou te beschermen.

SE%20-%20Saami%20camp%20dg10880%20Feb%202007

Vanaf de 17e eeuw is de levenswijze van de Samen
sterk veranderd. Slechts een klein percentage voert
nog een nomadisch bestaan, en dan doorgaans nog
slechts een deel van het jaar. De meeste Samen hebben
zich als visser, landbouwer of zelfstandige ondernemer
gevestigd. Hun leven verschilt tegenwoordig in weinig
opzichten van dat van andere Scandinaviërs.
De traditionele kleurige kleding van de Samen wordt
meer en meer tot de folklore gerekend, evenals d
e traditionele muziek van de Samen, de zogenaamde joik.

The colourful costume dress of the Sami people
Click her for more  pictures I found on www.arcticphoto

rko0008-28m rko0010-33m saami

Geen opmerkingen: