21.5.09

~Aurora~

auroraHet poollicht is een fenomeen dat op hoge
geografische breedtes 's avonds en 's nachts kan worden waargenomen. Als het poollicht zich voordoet zien we
vaak een lichte gloed of is het licht zichtbaar als
bewegende bogen, stralenbundels of gordijnen
van licht en heel zelden is het zelfs vlammend.
Soms staat aan de noordelijke horizon een boog waaruit
de lichtstralen als zoeklichten omhoog schieten.

auroraaurora  Het poollicht hangt samen met uitbarstingen
(protuberansen) op de zon, waarbij grote hoeveelheden
geladen deeltjes het heelal ingeslingerd worden.
Het aardmagnetisch veld zorgt ervoor dat de
deeltjesstroom in de omgeving van de aarde wordt
afgebogen en in de buurt van de noord- en Zuidpool
met verhoogde snelheid de atmosfeer binnendringt.
De van de zon afkomstige deeltjes bevatten veel energie,
die in de bovenste kilometers van de atmosfeer door
botsingen wordt overgedragen op
zuurstof- en stikstofatomen. Die energie komt uiteindelijk
weer vrij en wordt op 80 tot 1000 kilometer hoogte
uitgestraald in de vorm van het kleurrijke poollicht.
Dit werd pas in 1957 ontdekt,
tijdens het Internationaal Geofysisch Jaar.
 auroraaurora

De kans op poollicht is het grootst in jaren met
grote activiteit op het oppervlak van de zon.
Om de elf jaar maakt de zon zo'n "actieve" periode door
(het laatst in 2000), wat zich uit in een groter
aantal zonnevlekken. Wanneer zo'n zonnevlek
naar de aarde is gericht kunnen de geladen deeltjes
die bij de uitbarsting vrijkomen de aardse atmosfeer
bereiken en poollicht veroorzaken.
Radiozenders op de kortegolf worden enige uren
tevoren ernstig gestoord.
auroraaurora In Nederland wordt jaarlijks op gemiddeld ongeveer
zeven dagen poollicht waargenomen, het vaakst in
jaren met veel zonneactiviteit.
Omdat het verschijnsel in noordelijke richting
wordt waargenomen wordt het ook wel noorderlicht
(aurora borealis) genoemd. Op het zuidelijk halfrond
is het poollicht ook te zien en spreekt men
van zuiderlicht (aurora australis).poollichtaurora_venhaus_big

De foto’s en tekst zijn te vinden op internet!

1 opmerking:

Splendid Little Stars zei

awesome! I would love to see this in person some day.